Mina tjänster

Lektörsläsning

Syftet med ett lektörsutlåtande är att visa på textens styrkor och svagheter. När jag är färdig ska författaren ha en gedigen handlingsplan att jobba vidare efter.

Jag utgår från dig, var du befinner dig idag samt vilket mål du har med din text.

Först läser jag snabbt igenom manuset i sin helhet, därefter börjar jag arbeta mer noggrant.
Vid en lektörsläsning tittar jag professionellt på texten gällande struktur, innehåll, dramaturgi,
dialog, karaktärer, perspektiv, gestaltning med mera.

Handlingsplanen får du i form av ett lektörsutlåtande på mellan 6-12 A4-sidor.
Antingen enbart som en separat text, eller tillsammans med genomarbetade kommentarer
direkt i manuset.

Jag erbjuder alltid kunden dessa två alternativ:
1. Ett utlåtande på 6-12 A4-sidor
2. Ett utlåtande på 6-12 A4-sidor, samt genomarbetade kommentarer direkt i manuset

Första kapitelanalys

Är du osäker på din text och vill veta tidigt om du är på rätt väg?

Vid en första kapitelanalys läser jag igenom din text och ser om manuset fångar tag i läsaren, om det finns en tydlig konflikt, hur karaktärerna presenteras och hur berättarrösten känns. Kort sagt, vill jag läsa vidare?

Genom att göra detta redan i början, undviker du vissa misstag och spar därmed in tid i det senare redigeringsarbetet.

Du skickar in max 10 st A4-sidor (1,5 radavstånd) text till mig och får en skriftlig analys tillbaka på cirka 2 A4-sidor som hjälper dig att ta din text vidare.

Manusutveckling

Om ditt mål är att få ditt manus utgivet, kan det vara bra att gå igenom och bearbeta texten flera gånger innan du slutligen skickar in det till förlag.

Att jobba med manusutveckling innebär att du regelbundet skickar ett antal sidor till mig som jag ger återkoppling på.
Till skillnad från lektörsutlåtande behöver du inte skicka in hela din text varje gång, utan endast några sidor. Du har mig som stöd och bollplank under din skrivprocess.

Förutom texten, så hjälper jag dig även kreativt, bollar idéer gällande scener, karaktärer, dramaturgi etc. Hur upplägget ska se ut arbetar vi fram tillsammans.

Skrivcoaching

Att skriva kan vara mycket ensamt och ibland behöver man någon att bolla med.

Skrivcoaching innebär att vi har samtal där vi diskuterar saker som känns jobbigt i skrivprocessen, både högt och lågt.

Hur coachingen ska se ut för just dig är något vi kommer fram till gemensamt och utformar på det sätt som passar ditt mål bäst. Vanligt är att vi pratar några gånger på regelbunden basis. En gång i veckan eller en gång i månaden, helt beroende på upplägg.

Jag har en bakgrund med utbildning i samtalsmetodik för att möta människor i sorg, kris och förändring, vilket innebär att jag är bra på att lyssna och känna in vad just du behöver i stunden.

Coaching är det jag gillar allra bäst med mitt jobb. I mötet skapas så mycket energi och kreativitet som är svårt att få till på annat sätt.

Priser för mina tjänster: