Hur kan jag hjälpa till?

  • Jag inspirerar, väcker skrivlust och hjälper dig att se din text med nya ögon.
  • Jag ser över strukturen och kommer med förslag hur manuset bör läggas upp.
  • Jag hittar logiska luckor, eller saker som inte stämmer.
  • Jag ser dina styrkor och får dig att inse din potential.
  • Jag hittar dina svagheter och hjälper dig bli bättre.
  • Jag stöttar och peppar. Hjälper dig att hitta skrivtid i din vardag och komma vidare.

Bokformen

Vilken form har din text idag och vilken form vill du uppnå?

Jag stöttar och kommer med råd, så du kan förbättra och utveckla din text ännu mer!

Mitt arbetssätt

Jag liknar mötet med lektören som mötet med en Personlig Tränare (PT) på gymmet. Du kommer till gymmet för att du vill förbättra dig och få hjälp. Du har lyckats bra i vissa delar, som vi lyfter fram och höjer – samtidigt som vi tillsammans jobbar på de detaljer som just nu inte är lika bra och behöver förstärkas.

Exempel på arbetsplan:
1. Vi tar reda på ditt utgångsläge med en kostnadsfri dialog.
2. Vi går därefter igenom ditt manus och sätter mål.
3. Vi lägger upp en plan, med olika små delmål, som gör att du ska lyckas.

Mina tjänster hittar du i det rullande fältet på startsidan. Klicka där för mer infomation.
Tina Danielsson
För skrivhjälp, maila: tina@bokformen.se
För recensioner och intervjuer, maila: brabocker@outlook.com

En del av Litterära Konsulter


Copyright 2018. Brabocker Bokformen.