Mina meriter i korthet

  • Diplomerad lektör via Ann Ljungbergs lektörsutbildning.
  • Diplomerad journalist på Poppius Journalistskola.
  • Diplomerad sorgcoach inom Sorgterapi vid Svenska Institutet för Sorgbearbetning.
  • Kreativt skrivande vid Lunds universitet.
  • SkrivarAkademin, 2 terminer.
  • Biskops Arnö, skrivkurs.
  • Litteraturhistora och psykologi, enstaka kurser vid universitetet.