Lektörsläsning och Manusutveckling

Lektörsläsning

Syftet med ett lektörsutlåtande är att visa på textens styrkor och svagheter.
När jag är färdig ska författaren ha en gedigen handlingsplan att jobba vidare efter.
Jag utgår från dig, var du befinner dig idag samt vilket mål du har med din text.

Först läser jag snabbt igenom manuset i sin helhet, därefter börjar jag arbeta mer noggrant.
Vid en lektörsläsning tittar jag professionellt på texten gällande struktur, innehåll, dramaturgi,
dialog, karaktärer, perspektiv, gestaltning med mera.

Handlingsplanen får du i form av ett lektörsutlåtande på mellan 6-12 A4-sidor.
Antingen enbart som en separat text, eller tillsammans med genomarbetade kommentarer
direkt i manuset.

Jag erbjuder alltid kunden dessa två alternativ:
1. Ett utlåtande på 6-12 A4-sidor
2. Ett utlåtande på 6-12 A4-sidor, samt genomarbetade kommentarer direkt i manuset

Manusutveckling

Om ditt mål är att få ditt manus utgivet, kan det vara bra att gå igenom och bearbeta texten flera gånger innan du slutligen skickar in det till förlag.

Att jobba med manusutveckling innebär att du regelbundet skickar ett antal sidor till mig som jag ger återkoppling på.
Till skillnad från lektörsutlåtande behöver du inte skicka in hela din text varje gång, utan endast några sidor. Du har mig som stöd och bollplank under din skrivprocess.

Förutom texten, så hjälper jag dig även kreativt, bollar idéer gällande scener, karaktärer, dramaturgi etc. Hur upplägget ska se ut arbetar vi fram tillsammans.